"Saothraím ag déanamh meala" 
Cruthaíodh an suíomh seo mar chuid den tionscnamh Eorpach COMENIUS do mhúinteoirí agus do dhaltaí naíonraí agus bunscoileanna.

Cothaíonn an suíomh seo malartuithe idir scoileanna, daltaí, múinteoirí, agus, idir daoine ar suim leo an t-oideachas agus iad siúd ar mian leo moltaí a dhéanamh do na foirne oidachais.

Aidhmeanna :

Cén chaoi?

trí ghréasáin a chothú idir scoileanna;
trí mhalartú sonraí ar an ngréasán a chruthaíodh;
trí scileanna san oideolaíocht agus sa múinteoireacht a aistríu;
trí ghníomhaíochtaí i gcoitinne idir múinteoirí ar nós cruthú cúrsaí, gléasanna oideolaíochtúla agus araile a chothú.
Is éard atá i gceist, intinn na ngasúr a oscailt don domhan a mbeidh siad ina gcónai ann agus go háirithe don Eoraip. Is é aidhm an tsuímh seo saoránaigh Eorpacha dháiríre a dhéanamh díobh.

Tá sé i gceist freisin úsáid a bhaint as na meáin chumarsáide leasaithe le haghaidh feabhas a chur ar na malartuithe idir daltaí. Trína chur faoi deara dhóibh ábhair éagsúla a phlé, spreagfar dá réir sin iad lena spéis sa bhfoghlaim a fhorbairt: is as seo a ghinfear "cultúr foghlama".

Tá sé d'aidhm aige seo freisin cleachtadh a thabhairt do na daltaí ar na sonraí atá ar fáil ar an IDIRLIONRA. Dá réir sin is é aidhm an mhúinteora cúnamh a thabhairt dóibh "cultúr fohglama" dáiríre a shealbhú chomh maith le cúnamh a thabhairt dóibh an t-eolas seo a shealbhú.

Tá sé d'aidhm aige thairis sin cúram a dhéanamh d'áiteanna scoite ionas gur féidir deireadh a chur le mothú na scoiteachta i gceantair tuaithe Eorgacha go leor.

Ar deireadh thiar, tá sé i gceist sonraí a sheoladh agus a ghlacadh chomh maith le meas ar an rud éagsúil a chothú, an rud anaithnid, an rud agus an duine éagsúil.

Tá sé i gceist teagmhálacha daoine aonair agus grúpai le daoine eile - strainséaraí - a chothú.

De thoradh an tsuímh seo,

is mian linn bís fionnachtana agus foghlama a chothú;
comhghuaillíocht dháiríre a chothú idir daoine;
is mian linn an mothú a chothú i measc na nEorpach go bhfuil cónaí orthu san aít chéanna;
is mian linn gur cruthaitheoirí a bheas inár gcuid gasúr agus ní hea tomhaltóirí;

ní náir linn domhan níos cairdiúla a shamhlú agus is í útóipe an domhain oscailte ár rogha.
Unable to display image